csavargo f

Vezetési idő

Autóbuszok pihenő ideje

Legfontosabb változások:

2014. január 1-én változik a 12 napos szabály.

Az 561/2006 EK rendelet 2009-es módosításakor előirányzott szigorítása 2014. január 1-jén lép hatályba az alábbiak szerint:

8. cikk
(6) Bármely két, egymást követő héten a járművezetőnek tartania kell legalább:
-két rendszeres heti pihenőidőt, vagy
- egy rendszeres heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt. A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel.
A heti pihenőidőnek az előző, heti pihenőidő végétől számított hat, 24 órás időszak végéig meg kell kezdődnie.
(6a) A (6) bekezdéstől eltérve az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nemzetközi alkalmi utasszállítással foglalkozó gépjárművezetők heti pihenőidejüket az azt megelőző rendes heti pihenőidőt követően legfeljebb 12 egymást követő 24 órás időszakkal elhalaszthatják, feltéve, hogy:

a) a szolgáltatás legalább 24 egymást követő órán keresztül olyan tagállamban vagy harmadik országban zajlik, amelyben ez a rendelet alkalmazandó, és amely nem a szolgáltatás kiindulópontja;

b) az eltérés kihasználását követően a gépjárművezető:
i. két rendes heti pihenőidőt; vagy
ii. egy rendes heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt tart. A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, az eltérési időszak végét követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenőidővel;

c) 2014. január 1-jét követően a jármű fel van szerelve a 3821/85/EGK rendelet IB. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő menetíró készülékkel (digitális tachográf); és

d) 2014. január 1-jét követően, ha a vezetés a 22.00 és 6.00 óra közötti időszakban történik, a járműben végig több gépjárművezető tartózkodik, vagy a 7. cikkben említett vezetési időtartamot (négy és fél órás vezetési időszak) három órára csökkentik.

Napi vezetési idő

A napi maximális vezetési idő nem változik, továbbra is 9 óra, amely egy héten kétszer 10 órára növelhető.

Heti vezetési idő

A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát, illetve kéthetenként a 90 órát.

Vezetésközi szünetek

4 és fél óra folyamatos vezetés után továbbra is kötelező 45 perc szünet, ami azonban az új rendelkezés értelmében ez időtartam alatt csak egy, legalább 15 perces, majd azt követő legalább 30 perces szünettel helyettesíthető.

Napi pihenőidő

- Az előző napi pihenőidő vagy heti pihenőidő vége után minden 24 órás időszakon belül újabb napi pihenőidőt kell tartani.

- Két gépkocsivezető esetén ettől eltérően: minden 30 órás időszakban kell, legalább 9 órás napi pihenőidőt tartani.

- Érvényben marad az egyben eltöltött 11 órás napi rendes pihenőidő.

- Felosztás esetén azonban az összesen 12 óra csak egyféleképpen, és csak kétfelé darabolható: az első rész megszakítás nélküli 3 óra, és a második megszakítás nélküli 9 óra kell, hogy legyen.

- Két heti pihenőidő között legfeljebb három csökkentett napi pihenőidő lehetséges, amelyért a jövőben nem kell kompenzációt adni.

Heti pihenőidő

- Bármely két egymást követő héten a gépkocsivezetőnek két rendes (45 órás) heti pihenőt, vagy egy rendes és egy csökkentett (legalább 24 órás) heti pihenőt kell tartania. Vagyis legalább kéthetente kötelezően jár a 45 órás rendes pihenőidő.

- A csökkentést kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egybefüggően eltöltött, a csökkentésnek megfelelő pihenővel, melyet egy másik, legalább 9 órás pihenőidőhöz kell kapcsolni.

- A heti pihenők közt nem telhet el 6x24 óránál több, így a nemzetközi különjárati autóbusz-közlekedésben jelenleg még kivételként engedélyezett, 12 egymást követő napi vezetés lehetősége megszűnik.

Nemzeti Közlekedési Hatóság